Het is tijd dat we het anders gaan doen.

Het is mogelijk, van varkensmest naar schoon water! Twee jaar geleden zijn we met techneuten, boeren en ondernemers om de tafel gegaan. Hoe konden we de mestverwerking voordeliger en duurzaam krijgen? De kosten voor boeren liepen fors op. De schade aan het milieu was aanzienlijk. De politiek was genoodzaakt om druk uit te oefenen op het verlagen van de C02 uitstoot.

 

Na een jaar testen en onderzoek doen naar andere branches en landen, kwam het innovatie idee naar voren om mest om te zetten in schoon water. Dit was onmogelijk.

 

Maar het onmogelijke is mogelijk. Met de Circularr technologie wordt op een biologische, voordelige en duurzame wijze varkensmest verwerkt. Door een unieke, gepatenteerde, installatie kunnen boeren nu, op eigen grond, mest omzetten naar schoon water. De kostenreductie voor mestverwerking voor varkensboeren loopt op tot 74%. 

 

“Het is ongelofelijk wat we met ons team bereikt hebben afgelopen jaar. We hebben het concept bewezen. We maken daadwerkelijk van mest schoonwater.” – Patrick Verbakel, eigenaar Circularr.

 

Momenteel zijn er 4800 varkensbedrijven in Nederland die kampen met een groeiend mestoverschot en een alsmaar toenemende maatschappelijke en politieke druk, zoals de aanscherping van de maximale ammoniakemissie, waardoor bestaande en nieuwe stallen hierop aangepast moeten worden. De kostendruk neemt de laatste jaren fors toe. Met de Circularr technologie behoort dit allemaal tot het verleden. 

 

“Sinds we begin dit jaar het concept wereldkundig hebben gemaakt, worden we platgebeld door boeren, mestverwerkers, brancheorganisaties. Echt heel mooi!”

 

Naast de kostenreductie heeft de technologie grootste impact op de Co2 uitstoot binnen de varkenshouderij. Momenteel produceren de varkenshouderijen gezamenlijk 2.6 megaton Co2 per jaar. Dat is ongeveer 1.350 kilo Co2 per varkenshouderij per jaar. Door de installatie te voeden met groene stroom wordt de jaarlijkse Co2 uitstoot gereduceerd naar 0. 

 

“Maar denk ook aan het wegvallen van transport, geuroverlast en het verhoogd dierenwelzijn, het is echt een concept waarmee we nu de kosten verlagen en tegelijkertijd de toekomst beschermen.”

 

Het Circularr concept is in 2018 in Spanje getest. Alle resultaten zijn positief en afgestemd op de Nederlandse wet en regelgeving. “Wij zijn er klaar voor!”

Bekijk hoe